Τιμωνίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμο̄νίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 15 αρ. 1.13 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 179 π.Χ., SEG XXXI 614.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20