Τίμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τίμο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Κορινθία / 5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα, Κάτω Ιταλία), Τιμο̄́νιος (πατρων. επίθ.,  4ος αι. π.Χ., Θήβα), Τείμων (3ος αι. π.Χ., Αθήνα/ 2ος αι. π.Χ., Δελφοί /2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. π.Χ., Λάρισα, Μυσία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Τέως, Θήβα / αυτοκρ. περ., Λέσβος, Ίμβρος, Κύπρος, Θράκη, Βιθυνία, Μυσία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Φωκίδα, Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Θήβα, Δελφοί, Φωκίδα, Λυδία, Μυσία, Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Λάρισα, Μυσία), Τιμώνιος (πατρων. επίθ.,  3ος αι. π.Χ., Ορχομενός)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 15 αρ. 1.3, 8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
371