Τιμόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τινόδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τιμόδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τειμόδημος (αυτοκρ. περ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 59 (1935), 158 αρ. 54 (= Pilhofer 303)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
67