Τίμαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τείμαρχος (2ος/1ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κρήτη / 1ος αι. π.Χ.,  Λυδία / αυτοκρ. περ., Αργολίδα, Θεσσαλία, Βιθυνία, Ιωνία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Αργολίδα /1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Μεσσηνία /3ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 364-361 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 64-65 α2. 97-99

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
237