Τίμανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τείμανδρος (αυτοκρ. περ., Ήλιδα/ 2ος αι. μ.Χ., Τεγέα / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Αρκαδία / 3ος αι. μ.Χ., Μεσσηνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 334 π.Χ., Berve 746  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Δάτος) 360 π.Χ., IG IV (1)2 94 b.32 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53