Τιμαίνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 44 αρ. ΠΑΡ64-66 (= SEG L 613)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25