Τηλεκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τε̄λεκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 354 π.Χ., TAPA 69 (1938), 52-53 αρ. 6, 9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12