Θυμέλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Timele (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Thymeli (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Tymale (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Tymele (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Thimele (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 250 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.418.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9