Θράσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θρασιππεία (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Θρασίππειος (πατρων. επίθ., 2ος, 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Thrasippus (2ος αι. π.Χ., Εορδαία-Εύια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια;) 171 π.Χ., Λίβιος 42.51.4· RE Supplbd. 7 (4)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41