Θωμᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θομᾶς (βυζ. περ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 4ος-5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.788, 2 (= Feissel 1983, 177)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39