Θήρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θε̄́ρο̄ν (7ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αίγινα), Theron (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Γέντερος;) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIII 395 (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 232 μ.Χ., AJA 75 (1971), 401· BE 1972, αρ. 256a (3) Μακεδονία (Πιερία-Γαληψός) ελλην. περ.;, Δήμιτσας 1896, αρ. 913

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71