Θευγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θευγένε̄ς (6ος-5ος αι. π.Χ., Ποτίδαια-Κασσάνδρεια / 5ος αι. π.Χ., Πειραιάς), Θεογένης (2ος αι. π.Χ., Άμφισσα)

Χρονολόγηση: 
6ος/5ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δελφοί π. 520-500 π.Χ., Syll3 15· Marcadé 1953, 29 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια;) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLVI 794 & AAA 23-8 (1990-1995), 269 αρ. 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76