Θευφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοφάνης (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα), Θευπάνης (3ος-4ος αι. μ.Χ., Θήρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XIV 477 (= XXXV 793) (2) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXVI 782 (= XXXV 794) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37