Θευδότη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG L 611 (δις) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5