Θεύδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεόδωρος (3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Κως / 1ος αι. π.Χ., Θήρα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Scrinzi 1899, 35  (2) 3ος αι. π.Χ., SGDI 3062

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
191