Θεσσαλός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεσαλός (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Θετταλός (3ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.335 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
70