Θερσαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Δήλος 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.1349.1, 7, 11 (2) 192 π.Χ., SEG XLVI 716B.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12