Θεοτίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοτἐίμηι (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πάρος), Θεοτίμηι (1ος αι. μ.Χ., Πάρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη;) μέσα 4ου αι. π.Χ., AM 66 (1941), 66 αρ. 14 (ή Μέγαρα) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2. 10020a

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8