Θεοτίμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοτείμα (2ος-1ος αι. π.Χ., Πόντος / αυτοκρ. περ., Λάρισα /1ος/2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Θεσσαλονίκη / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 155 μ.Χ., IG X.2.1.321.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20