Θεοτέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θευτέλης (4ος-3ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG L 624

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57