Θεόμνηστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεομνε̄στος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα), Θεόμμνηστος (2ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεόμνισθος (4ος-5ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Theomnestus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 33 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική- Όλυνθος) < Αθήνα π. 330-320 π.Χ., SEG XVIII 36A.241 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
150