Θεόμναστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεόμνηστος (4ος αι.π.Χ., Αργολίδα, Κορινθία), Theomnastus (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα 316-309 π.Χ., IG II2.1956.160

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34