Θεοκρίτα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία) < Μυτιλήνη ;2ος αι. π.Χ., IG XII Suppl., σ. 25 αρ. 80

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9