Θέοκλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) αρχ.  περ.,  RE (2) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: