Θεόχαρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεύχαρις (2ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 536

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14