Θεόγνητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεόγνετος (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα), Θόγνητος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) π. 410-400 π.Χ., SEG XXIX 612· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 12 (πρβ. BE 1999, αρ. 368) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46