Θεογείτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεογίτων (3ος αι. π.Χ., Σκυθία / 2ος αι. μ.Χ., Τεγέα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.40-41, 63  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος;) ;350 π.Χ., SEG XXXVII 570.5, 8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56