Θεοφίλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοφιλέες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Θεοφίλους (γεν., αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) αυτοκρ. περ., AM 27 (1902), 310 αρ. 16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: