Θεοφίλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειοφίλη (4ος αι. π.Χ, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) < Αθήνα πριν από 317 π.Χ., IG II29337

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40