Θεοδοσία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειοδοσία (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θευδοσία (2ος αι. π.Χ, Βιθυνία), Θεωδοσία (βυζ. περ., Κόρινθος), Θεοδωσία (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 20, 22

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26