Θαύμαστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Thaumastus (1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 250 μ.Χ., ILeukopetra 101.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15