Θαυμαρέτα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος/4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1978, 56 και πίν. 50 γ 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6