Θάμυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Thamyrus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία, Λυδία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.26 (= Pilhofer 163)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10