Θάλλουσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θάλ̣λοσα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θάλουσα (1ος αι. μ.Χ., Μεσσηνία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Thallusa (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935),157 αρ. 53 (= Pilhofer 302) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.544.1 (3) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 77 (1934), 57 αρ. 61 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52