Θαλάσσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θαλάσιος (4ος-5ος αι. μ.Χ., Θράκη / 6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 164 B (= SEG XLVII 979 B) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8