Θάλαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Thalamus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir-Kapija) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 578 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34