Τεῦκρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Teucr(os) (ελλην. περ., Κάτω Ιταλία), Teucrus (3ος/2ος αι. π.Χ., Μακεδονία, γραμματεία)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 202 π.Χ., Σίλιος Ιταλικός 17.426 και σχόλια

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
55