Τείσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τείσο̄ν (700 π.Χ., Κάτω Ιταλία), Τίσων (4ος/3ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Μεσσηνία / 2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Δελφοί), Tiso (2ος αι. π.Χ., Πάτρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 25 αρ. 3.12 (= SEG XLI 557)· Hatzopoulos 1991, 30 αρ. 4.8 (= SEG XLI 558)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26