Ταραντῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ταραντεῖνος (1ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσανδρεία) αυτοκρ. περ., SEG XXXVII 559.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48

Γεωγραφική διασπορά: