Ταράλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 69-98 μ.Χ., SEG XLII 580.88  (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.10 (=Pilhofer 544)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: