Συρίσκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Surisca (αυτοκρ. περ., Δαλματία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.901· SEG XLVII 972 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5