Συρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Syrio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 685 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Δικαία) 2ος αι. μ.Χ.,  SEG L 648 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 41 αρ. 138.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7