Σύρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Sira (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Sura (1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία, Κάτω Ιταλία), Syra (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.490 (2) 4ος αι. μ.Χ., SEG XLV 816 (3) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 194 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25