Συμφέρουσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Συνφέρουσα (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θάσος, Αιολία / αυτοκρ. περ., Αμοργός, Ήπειρος / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δίον, Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία), Sympherusa (1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι), Sunpherusa (1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Symferusa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Symphaerusa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 335.5 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 7341 (= Pilhofer 463) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Θεσσαλονίκης) 5704 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.808.2 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Chiron 24 (1994), 219 εικ. 1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54