Συμφέρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Συνφέρων (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Μυσία, Πειραιάς / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Αιολία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Θεσσαλονίκης) 5704 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82