Στρύμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-2ος αι. π.Χ., Μακεδονικά 2 (1941-1952), 649 (= Καφταντζής 641)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10