Στροβίλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στροβείλος (2ος αι. π.Χ., Ατωλία /1ος αι. μ.Χ., Αρκαδία /2ος/3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Strobilus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XL 556

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9