Στρόμβιχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στρόνβιχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος αι. π.Χ., Αιτωλία / 3ος αι. π.Χ., Θάσος, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 330-320 π.Χ., SEG XVIII 36AIII.241

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25