Στρατονίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. και Στρατονίκη

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2.9 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Ιθάκη ;3ος αι. π.Χ., IG IX.12.4.1533I

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27