Στράτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στρατίειος (πατρων. επίθ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.5, 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88